Znaczące wiadomości nt. kapitału obrotowego i WNT

Kapitał obrotowy, nazywany także kapitałem pracującym, jest to nadmiar aktywów obrotowych nad zobowiązaniami aktualnymi, czyli krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest również częścią kapitałów konkretnego przedsiębiorstwa bądź marki, która zajmuje się fundowaniem aktyw obrotowych. Aby marki posiadały dobre relacje między sprzedażą, tempem wzrostu marki oraz jej majątkiem obrotowym, powinny posiadać dobry poziom kapitału obrotowego netto.

firma

Autor: Gobierno Cholula
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli firma ma właściwy poziom, wtedy zdoła uniknąć takich sytuacji, jak na przykład duże koszty pozyskiwania kapitału na finansowanie aktualnej aktywności w firmie albo przedsiębiorstwie – co to jest kapitał obrotowy. Aktualnie możemy wyróżnić mnogość fragmentów oraz składników kapitału obrotowego, należałoby poznać poniektóre z nich. Między innymi są to zapasy, to znaczy towary, produkty oraz materiały, do tego w skład zapasów wchodzą także zaliczki na dostawę i półprodukty i produkty w toku. Dodatkowo rozróżniamy także należności krótkoterminowe oraz należności, które wywodzą się z innych źródeł. Zdoła to być na przykład przychód z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, podatków itp., a także przychody dochodzone droga sądową. Inne elementy kapitału obrotowego to różne inwestycje krótkoterminowe, takie jak krótkoterminowe aktywa test na utratę wartości pieniężne czy też rozliczenia międzyokresowe.

księgowa

Autor: NATO E-3A Component
Źródło: http://www.flickr.com
WNT to inaczej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów (czym jest wnt), którym jest zyskanie prawa do zarządzania zdobytymi towarami, które pozostały wysłane czy też transportowane na okręg innego państwa członkowskiego. Żeby wnt miała miejsce, musi jednak zostać osiągniętych nieco istotnych warunków. Między innymi odbiorcą produktów musi być osoba, która jest podatkiem VAT, natomiast produkty, jakie są nabywane muszą służyć aktywności gospodarczej konkretnego podatnika (CenaBiznesu). Może to być również osoba prawna, która nie jest podatnikiem. W przypadku jednostki, która dokonuje dostawy towarów, musi ona być podatnikiem podatku od wartości dodatniej. Może to być też podatnik VAT.