Znaczące wiadomości nt. kapitału obrotowego i WNT

Kapitał obrotowy, określany również kapitałem pracującym, jest to nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami obecnymi, czyli krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest także częścią kapitałów danego przedsiębiorstwa bądź firmy, jaka zajmuje się sponsorowaniem aktyw obrotowych. By marki posiadały odpowiednie relacje pomiędzy sprzedażą, tempem wzrostu firmy i jej majątkiem obrotowym, powinny mieć stosowny poziom kapitału obrotowego netto.