W jaki sposób działa elektroniczny system obiegu faktur

Papierowy obieg poświadczeń powoduje, iż wydłużony zostaje proces akceptacji zaświadczeń. Faktury późno trafiają do księgowości, co może się wiązać z ryzykiem naliczania odsetek albo brakiem możliwości odliczenia VAT w najbliższym realnym czasie.
Dodatkowo przedsiębiorstwo nie ma konkretnych informacji koniecznych do celów zarządzania a także sprawozdawczości, bowiem niezarejestrowane faktury bywają przetrzymywane u pracobiorców.

Trudno jest również określić kto jest bieżącym posiadaczem faktur, chyba, iż stosuje się nieefektywną papierową rejestrację poświadczeń.

Kliknij bez strachu tu a przekonasz się, że w najświeższym źródle opublikowano niesamowicie intrygujące materiały. One też są dające do myślenia.

Wszelkie sytuacje wymagające konsultacji między pracownikami, albo konieczności pilnego działania (np. wstrzymania płatności bądź szczególnej bezzwłocznej zapłaty) nastręczają podjęcia ponadplanowych działań przykładowo wysyłki maili czy telefonów. Workflow faktur skutecznie eliminuje wymienione wyżej nieefektywności. W trakcie standardowego obiegu faktury zakupu będą przekazywane „z rąk do rąk” do odpowiednich pracobiorców organizacji, odpowiedzialnych za ich aprobatę jak też należycie przez nich kodowane dla zamysłów właściwego zakwalifikowania kosztów. Podczas owego procesu pracownicy mogą przypisać im stosowne MPK, numery projektu, czy inne klasyfikatory bądź znaczniki stosowane w organizacji na wymogi działu controllingu. Dane owe można jednak zbierać w bezproblemowy sposób w systemie. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się podpisów ręcznych składanych celem zatwierdzenia.

życie
Workflow faktur pozwoli na elastyczne kształtowanie ścieżek obiegu pism. Konfiguracja faz zatwierdzania, daje także opcję stworzenia wielu poziomów akceptacji.

Cechą reprezentatywną systemu MDDP do elektronicznego obiegu faktur będzie to, iż przy zastosowaniu można ustawić w nim bezgraniczną liczbę poziomów (etapów) zatwierdzania w zależności od tego, ilu z nich wymaga Klient.