Funkcje ulotek reklamowych

Pierwsze foldery marketingowe pojawiły się w naszej ojczyźnie w latach dziewięćdziesiątych, wraz z pierwszymi supermarketami. Dziś nie tylko przez sprzedawców, ale również przez konsumentów są postrzegane jako główny środek komunikacji sieciówek z klientem. Nawet niewielkie sieci sprzedażowe drukują gazetki promocyjne.

Zarządzanie organizacją – Sprawdź więcej w artykule poniżej!

Analiza nie może być wyłącznie pasmem wywiadów, jakiego owocem będę setki stron notacji z ankiet i zrealizowanych rozmów. Analiza wymagań, to znaczna praca, której celem powinno być zrozumienie, a nie jedynie opowiedzenie. Jaka jest różnica? Owocem analizy, a więc zrozumienia zjawiska (pracy firmy itd.) będzie wzornik jej logiki działania (logika biznesowa), ów model – poprawny – pozwala przypuszczać co nas czeka (analizowany jest na prawidłowość losowo wyselekcjonowanymi zdarzeniami w firmie).