Aplikacja przeznaczony dla działów księgowych

Zakładając własną firmę, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję dotyczącą sposobu prowadzenia działu księgowego i formy opodatkowania swojej firmy. Dzięki podatkowej kpir, przedsiębiorca może odnotowywać wydarzenia gospodarcze jakie zachodzą w jego przedsiębiorstwie. Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do ustalenia podstawy opodatkowania, za pomocą chronologicznego zestawienia przychodów i poniesionych kosztów z tytułu prowadzonej firmy. Wysokość podatku dochodowego dokonuje się wedle zasad ogólnych – czyli skali podatkowej tudzież podatku liniowego.

Powinności a także odpisy podatników w polskim prawie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na płatnika zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, musi płacić te składki w wyznaczonym terminie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego skutki i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, rozliczana po terminie należność powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.