Ocenianie podwładnych to niezwykle ważna kwestia dla rozwoju przedsiębiorstwa

Każdy właściciel firmy w jakimś momencie chciałby ocenić pracowników. Jedną z bardzo ciekawych szans na to jest ocena 360 stopni. Ta metoda oceniania jest najczęściej typowana przez przedsiębiorców. Ma ona parę nazw, a przykładowymi są ocena z wielu punktów widzenia, lub też sprzężenie zwrotne 360 stopni.