Obcokrajowiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do podpisania umowy posiadać zaprzysiężone wyjaśnienie na język ukraiński.

Język ukraiński – to słownictwo należące do grupy słów wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln osób, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka formalnego, wykorzystywany jest także przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie ze względów geograficznych i historycznych uzasadnia naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: silniejsze – do białoruskiego i mniejsze – rosyjskiego. Autor przekładu języka ukraińskiego powinien mieć świadectwo przyznane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy objaśniony dokument musi być oznaczony pieczątką imienną autora tłumaczenia oraz zawierać niezbędne deklaracje o poprawności przełożenia z oryginałem. Translator uprawniony słownictwa należącego do grupy języków wschodniosłowiańskich może przekładać pisma zwyczajne, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie wymagają uwiarygodnienia, na przykład: korespondencję, strony www, reklamy korporacji, dokumenty reklamowe, opracowania prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, filmy reklamowe. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego może prowadzić również dyspozycje na tłumaczenia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Asysta tłumacza przysięgłego pożądana jest na przykład podczas zawierania porozumień notarialnych, których uczestnikiem jest osoba obcojęzyczna, spraw sądowych z uczestnictwem cudzoziemców, zawierania transakcji międzypaństwowych lub podczas zawierania związku małżeńskiego. Z tłumaczeń ustnych zwykłych korzysta się na konferencjach międzynarodowych, w firmach z kapitałem zagranicznym.

Absorbujący artykuł? Jeśli tak uważasz, to kliknij tu, w serwisie litery świetlne gdańsk, który tam miejscu odnajdziesz, również jest coś interesującego.

Translator przysięgły języka ukraińskiego przyjmuje odpowiedni rodzaj przekładu po uwzględnieniu charakteru personalnych potrzeb klienta i danej sytuacji. Wytrawny tłumacz zaprzysiężony języka ukraińskiego może proponować usługi dla firm, polegające na skutecznym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Oferta taka kierowana jest do firm, które chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej. Ogromny zakres usług obejmuje także dodawanie wiadomości gospodarczych do obcojęzycznych spisów branżowych, przygotowanie wizytówki lub strony internetowej, wytworzenie bazy prawdopodobnych zagranicznych odbiorców, nawiązanie współdziałania z izbą handlową określonego kraju, czy prowadzenie korespondencji handlowej.