Samodzielna nauka języka obcego

Panuje przeświadczenie, iż samodzielne nauczenie się obcego języka jest to rzecz niezwykle trudna lub wręcz nierealna. Większa część osób uważa, że jest to zagadnienie tak skomplikowane, że nastręcza uczęszczania na warsztaty kierowane przez należycie wykwalifikowanych instruktorów. To przekonanie z gruntu nieprawdziwe.