Instruktaże roczne dla pracowników

Pewnym z głównych obowiązków każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na w tym temacie można odnaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Temat szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa a także higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy i umiejętności w obszarze BHP a także zapoznania uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.

szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Rodzaje instruktaży okresowych BHP: Instruktaż BHP dla chlebodawców jak też innych osób zarządzających robotnikami przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwszy instruktaż okresowy należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od dnia zaangażowania. Szkolenie BHP dla pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych realizuje się tylko w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na jakich występują wyjątkowo wysokie zagrożenia. Gdy takowe niebezpieczeństwa nie występują, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do roku od chwili zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracobiorców inżynieryjno-technicznych realizuje się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż musimy zrealizować w okresie do roku od momentu zaangażowania.

Instruktaż BHP dla pracowników służby BHP realizuje się w formie szkolenia, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż należy przeprowadzić w okresie do roku od dnia zatrudnienia. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych oraz innych realizuje się w postaci szkolenia, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwszy instruktaż okresowy musimy zrealizować w okresie do roku od chwili zaangażowania.

pracujący robotnicy

Autor: Asian Development Bank
Źródło: http://www.flickr.com
Ze szkolenia okresowego może zostać zwolniona osoba, która ma bieżące poświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego chlebodawcy na takim samym stanowisku pracy lub odbyła inny instruktaż BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeżeli jego program programy motywacyjne uwzględnia zakres tematyczny konieczny programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Instruktaż okresowy kończy się egzaminem.