Instruktaże roczne dla pracowników

Jednym z głównych zadań każdego pracodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat zdołamy odnaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie osób z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji oraz ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w sferze BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w powyższym zakresie.