W jaki sposób zaliczyć egzamin na aktuariusza i zacząć pracę w tej profesji?

Zajęcie w zawodzie aktuariusza znamionuje prestiż, gdyż przygotowanie do owego zajęcia nastręcza zdania wielu egzaminów i rozległej wiedzy. W Polsce jest to fach mało popularny, a specjaliści z tej dziedziny pracują w towarzystwach aktuarialnych i firmach konsultingowych. Aby zdać odpowiednie sprawdziany, należy mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze wykroczeń przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również ukończyć dwuletni staż.