W jaki sposób zaliczyć egzamin na aktuariusza i zacząć pracę w tej profesji?

Praca w fachu aktuariusza zdradza ważność, bowiem przygotowanie do tego zajęcia wymaga zdania wielu testów i wielkiej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a zawodowcy z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. By zdać właściwe sprawdziany, trzeba posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien też ukończyć dwuletni staż.