W jaki sposób zaliczyć egzamin na aktuariusza i zacząć pracę w tej profesji?

Zajęcie w fachu aktuariusza znamionuje prestiż, gdyż przygotowanie do owego zawodu wymaga zdania wielu testów i rozległej wiedzy. W Polsce jest to fach mało popularny, a specjaliści z tej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Ażeby zdać właściwe sprawdziany, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi także przebyć dwuletni staż.