W jaki sposób zaliczyć egzamin na aktuariusza i zacząć pracę w tej profesji?

Zajęcie w fachu aktuariusza oznacza prestiż, ponieważ przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu egzaminów i ogromnej znajomości. W Polsce jest to fach mało znany, a zawodowcy z tej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Żeby zdać odpowiednie egzaminy, należy mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obrębie przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również ukończyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Test aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, mieszczących dziedziny matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki skarbowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niesłychanie odpowiedzialny, wymagający wielkiego zaangażowania, jednak jednocześnie zapewniający dużo satysfakcji fach.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, również wartości bieżącej pomysłów finansowych, w szczególności takich długoterminowych, lub obciążonych wysokim ryzykiem. To fachowiec związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz programów emerytalnych. Aktualnie, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z obrębu matematyki finansowej, zajmuje się też wyceną firm i pomysłów inwestycyjnych, biznesplanami, a również doradztwem transakcyjnym. Zobacz: .

Kompetentne usługi aktuarialne to duży zakres usług dla podmiotów spoza rynku aktuarialnego. Fachowcy z tego obszaru zajmują się problemami związanymi z oceną ryzyka, szacunkiem zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką projektów i kapitałów emerytalnych, a także strategią inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to również ocenianie wierzytelności wynikających z tytułu nadzwyczajnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom. Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, dodatkowo deputaty węglowe i mnóstwo innych.