Kursy dla kadry kierowniczej

Ci, co pracują pod czyimś nadzorem, mają zwykle wyrobioną własną prywatną ocenę zwierzchnika, jakiej raczej nikomu nie przekazują – w obawie przed kłopotami. Lwia część pracowników każdego poziomu, ludzie, jacy podlegają komuś innemu, kto twardą ręką wymaga wypełniania zobowiązań i rozdaje nagrody i nagany, powtarza jednak zupełnie na głos: mój szef to… wstaw sobie jakiekolwiek brzydkie słowo.

Co można będzie doradzić osobom, które właśnie kończą naukę na studiach i zabierają się za poszukiwania pierwszej pracy.

Kończąc naukę na studiach jednocześnie się będzie kończył jakiś etap swojego życia. Młode osoby definitywnie się żegnają z całonocnym imprezowaniem, przesypianiem poranków i beztroską, a rozpoczynają poważne obowiązki wiążące się z pracą czy rodziną. O ile oczywiście tę pracę znajdą, bo niekiedy spore problemy. W przypadku absolwentów sytuacja jest trochę patowa.

Samodzielna nauka języka obcego

Panuje przeświadczenie, iż samodzielne nauczenie się obcego języka jest to rzecz niezwykle trudna lub wręcz nierealna. Większa część osób uważa, że jest to zagadnienie tak skomplikowane, że nastręcza uczęszczania na warsztaty kierowane przez należycie wykwalifikowanych instruktorów. To przekonanie z gruntu nieprawdziwe.