W jakich miejscach może pracować inżynier produkcji?

Najważniejszym celem tego typu stanowiska jest rozwój nowych linii montażowych i wytwórczych oraz ich przygotowywanie.
Studia na tego typu wydziale jak Inżynieria Produkcji i Zarządzanie, stawiają wymagania od studiującej osoby przyswojenia wszechstronnej wiedzy.