ISO 9001 w systemie administrowania jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 jest to międzynarodowa norma precyzująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować różnorodne przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i typu. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich nieustanne ulepszanie, w oparciu o obiektywne testy.