Jak powinniśmy rozumieć pojęcie big data? Jakiego rodzaju korzyści gwarantuje to firmom? Czy powinniśmy z tego korzystać?

W dziedzinie analityki pojawiło się ciekawe pojęcie – big data. Ten termin oznacza tendencje do poszukiwania oraz skorzystania z wartości biznesowej, jaka drzemie w dostępnych coraz bardziej dużych wolumenach danych. Pochodzą one z pokaźnej liczby miejsc, często natomiast spoza organizacji, nawet z tego typu miejsc do tej pory zupełnie niekwalifikowanych, jako źródła informacji.

To w sumie naturalna kolej rozwoju biznesu oraz ewolucja, jakiej byliśmy w stanie się spodziewać. Co ciekawe, w literaturze i publikacjach można także spotkać inne określenia, jakie są równoznaczne z filozofią big data. Dość często więc pojawia się określenie High Performance Analytics.

Ten tekst jest dla Ciebie intrygujący? Masz ochotę na więcej posty? Zatem nie ociągaj się i kliknij po szczegóły (http://noclegidlafirm.pl) w ten link.

Dawniej wystarczała po prostu wiedza o funkcjonowaniu organizacji, poszukiwana więc była przewaga biznesowa w najlepszej organizacji procesów biznesowych dzięki wdrożeniom system w ERP a także raportowanie operacyjne.

sieć

Źródło: pixabay.com

Kolejnym krokiem było szukanie trendów w dostępnych zbiorach danych, a jednocześnie analizowanie przyczyn zachodzących zdarzeń. Miało to jak najbardziej związek z ewolucją platform baz danych i zaczęły się pojawiać narzędzia analityczne, które służyły do odkrywania takich wzorców. Po tym pojawiła się era konkurowania analityką. Realne więc było przewidywanie jakie będą zachowania klientów, na przykład prognozowanie prawdopodobieństwa zrezygnowania klienta.

praca w internecie

Źródło: pixabay.com

Dzięki temu można było optymalizować działania, zwłaszcza łańcuchy logistyczne oraz działania marketingowe. Jak jednakże wiemy, to we współczesnym świecie nie wystarcza. Pojawiają się więc nowe trendy, gdzie analizie poddawane są również dane niestrukturalne.

Może Cię też zainteresować – big data w bankowości

Ważne jest tak naprawdę pozyskiwanie danych, ale również analiza wizerunku w social media, to naprawdę rozszerza zakres wiedzy nieodzownej do podejmowania najbardziej właściwych decyzji biznesowych. Z powodu ogromnej złożoności systemów ekonomicznych, w których działają największe firmy, przede wszystkim musimy mieć na uwadze, że łańcuch wartości, który planują one dostarczać klientom bardzo się wydłuża. Dzięki temu więc zwykłe promowanie produktu nie wystarcza, wspomniane tak więc wcześniej działania są bardzo potrzebne, aby nasza firma mogła funkcjonować najbardziej skutecznie. Musimy o tym wiedzieć podczas zarządzania własną firmą.