Funkcje ulotek reklamowych

Pierwsze broszury reklamowe pojawiły się w naszej ojczyźnie w latach 90-tych, razem z pierwszymi supermarketami. Dziś nie tylko przez sprzedawców, ale też przez nabywców są postrzegane jako przewodni środek komunikowania się sieciówek z nabywcą. Aktualnie nawet niewielkie sieci marketów wydają gazetki promocyjne.