inwentaryzacja online jako ułatwienie pracy – jak to zrobić?

Inwentaryzacja polega na spisaniu wszystkich rzeczowych i finansowych składników majątkowych, podanie ich rzeczywistego stanu i potencjalne umotywowanie różnic jakie odnotowano między stanem jaki stwierdzono w czasie remanentu, a stanem który powstaje z ewidencji księgowej.