Na czym polega opracowanie kosztorysu? O jakich elementach powinniśmy pamiętać, w jaki sposób go opracowujemy?

Kosztorysowanie to proces opracowywania dokumentu finansowego realizacji konkretnego zadania, jakie zwie się kosztorysem. W tym sensie ciężko sobie wyobrazić, żeby nie występował ten proces, jak chodzi o inwestycję budowlaną. W jaki sposób więc wygląda kosztorys budowlany?

Jeśli w związku z tym chodzi o kosztorys budowlany, to na początku mamy przedmiar robót. Zawiera on opis całości prac budowlanych jak również instalacyjnych po kolei tak jak będą wykonane, jak też podstawy do określenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Taki przedmiar posiada też obliczenia ilości różnych robót, przykładowo metrów kwadratowych ścian albo posadzek. Po czymś takim wykonywany jest obmiar, czyli zestawienie prac wedle opisu jaki dotyczy przedmiaru, lecz sporządzone już to po wykonaniu robót, więcej informacji tutaj.

dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W dalszej kolejności jest kosztorys inwestorski, jaki wykonywany jest bazując na przedmiocie robót oraz służy do określenia kosztów całości planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych, jak również koszty za pracę maszyn oraz zatrudnionych osób. Kosztorysowanie tego rodzaju umożliwia określenie kosztów wykonania poszczególnych etapów pracy, a również koszt zrobienia różnych części budynku, jak fundamenty, ściany albo ocieplenie.

Masz niedosyt informacji na czytany temat? Przejdź na kolejną stronę i tam czeka na Ciebie inne istotne omówienie (http://www.czystal.wroclaw.pl/sprzatanie-biur.html) tej kwestii.

Następny punkt stanowi kosztorys ofertowy, który składa wykonawca, na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót. W tego typu kosztorysie proponuje się cenę, za którą wykonawca może wykonać roboty wyróżnione w przedmiarze. Jeśli udostępnimy całość dokumentacji jak również przedmiar kilku firmom, to w czasie wyboru wykonawcy będzie możliwe by uwzględnić najlepszą z propozycji. Rzecz jasna należy mieć na uwadze to, iż nie za każdym razem najtańsza oferta jest najlepsza.

Więcej informacji – program do kosztorysów budowlanych

Mamy jeszcze kosztorys dodatkowy, jaki może okazać się konieczny do wycenienia prac dodatkowych albo zamiennych. W zgodzie z wymogami formalno-prawnymi inwestor powinien odrębną umową albo aneksem zdefiniować dodatkowe roboty. Wykonawca nie powinien przystępować do realizacji prac dodatkowych nie mając pisemnej zgody inwestora oraz zatwierdzonego przez jednostkę zamawiającą kosztorysu na roboty dodatkowe.