Kto to jest aktuariusz, w jakim miejscu on pracuje oraz jakie powinien posiadać wykształcenie?

Dużo ludzi nie napotkała się wcale z przedstawicielem tego typu zawodu jak aktuariusz. Powinien on posiadać doświadczenie m.in. z przedziału matematyki finansowej, statystyki czy też rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z odpowiednią ustawą, certyfikowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem fachowego aktuariusza przez okres min. 2 lat, zdała z korzystnym wynikiem test aktuarialny (jest on złożony z m.in. takich części jak: matematyka finansowa, czy prawdopodobieństwo i statystyka) i naturalnie posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Takich fachowców zatrudnia biuro aktuarialne lub instytucja finansowa, przykładowo banki czy też TU.

Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na omawiany temat – odsyłam do serwisu www (https://dobiznesu.pl/systemy-pos/drukarki-paragonowe/drukarki-termiczne.html), gdyż w tamtym miejscu są cenne fakty opisujące prezentowany wątek.

Takim fachowcom przepisuje się udział w nadprogramowych szkoleniach pogłębiających doświadczenie z przedziału fachowego aktuariatu.

Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność uzyskana w granicach specjalnych szkół podyplomowych z dziedziny aktuariatu mogłaby zostać niezwykle przydatna dla osób dopiero zaczynających pracę w biurze aktuarialnym, zakładach ubezpieczeniowych oraz pozostałych urzędach. Działalność w aktuariacie bez wątpienia niesie wiele satysfakcji i zezwala na intensywny rozwój, zarówno ten specjalistyczny, oraz czysto intelektualny. Najczęściej wykonywaną przez agencje aktuarialne propozycją jest tzw. wycena aktuarialna.

Jest ona wykonywana z zasady na podstawie następujących, ściśle powiązanych z indywidualnym kadrowiczem, informacji, m.in. takich jak: wiek czy też staż pracy.