Jakie zadanie ma aktuariusz? W jakiego rodzaju obszarach ma zatrudnienie ta osoba? Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Prawo jasno definiuje, że każdy zakład ubezpieczeń ma obowiązek powołania aktuariusza. W sytuacji ubezpieczeń na życie taki fachowiec odpowiada za obliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, ale już jak mówimy o ubezpieczeniach osobowych czy majątkowych to konieczna jest dodatkowo jego opinia opublikowana w rocznym sprawozdaniu.

klienta

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Faktycznie firmy zatrudniają więcej niż jednego profesjonalistę, a ci najlepsi wysoko wykwalifikowani fachowcy tworzą zespół, jaki jest zarządzany przez najważniejszego aktuariusza. Aktuariusz jest osobą, która zdała egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego, a następnie została wpisana do rejestru aktuariuszy. Taki zawód jest wciąż elitarny, gdyż w rejestrze prowadzonym przez KNF znajduje się wcale nie taka duża liczba specjalistów. Pozytywnie zdany egzamin to podstawa, ale oprócz tego kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, powinien mieszkać na terenie Polski, mieć ukończone wyższe studia – pełene info o aktuariuszu.
Nie może być osobą karaną. Kandydaci na aktuariusza muszą odznaczać się wybitnymi zdolnościami analitycznymi, muszą być ekspertami w dziedzinie matematyki finansowej. Aktuariusz trudni się różnymi sprawami, tymi bardziej popularnymi jak kalkulowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub określeniem ryzyka, ale i mniej powszechnymi, lecz bardzo obowiązkowymi, jak wycena opcji.

Jeżeli szukasz tego typu materiałów, co te zaprezentowanie w tym opracowaniu, to w artykule (https://arasim-adwokatradom.pl/porady-prawne-radom/) znajdującym się tutaj z pewnością je znajdziesz.

Aktuariusz ma wielkie szanse rozwoju, jest w stanie objąć stanowisko głównego aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeniowym, jest w stanie mu nawet zostać zaoferowana funkcja członka zarządu – czytaj pełen raport.

Aktuariusz może również kontynuować karierę poza branżą ubezpieczeniową wszędzie tam, gdzie najbardziej ważna jest ocena ryzyka finansowego. Najbardziej popularne instytucje to fundusze inwestycyjne, banki a także firmy doradcze. To niezbyt znany zawód, lecz musimy przyznać, iż specjaliści w tej dziedzinie są bardzo niezbędni w wielu firmach i ciężko wyobrazić sobie bez nich dobrze funkcjonującej danej instytucji. Dlatego też to konkretna perspektywa dla osób, jakie lubią przedmioty ścisłe i chcą się rozwijać oferując ciekawe usługi. Bycie aktuariuszem dzisiaj jest bardzo elitarne i dobrze płatne.