Jakie zyski przynosi klientom promocja typu OOH?

Agencje reklamowe to takowe firmy, jakie codziennie zajmują się czynnościami reklamowymi. Znaczy to, że pomagają różnym spółkom w dojściu do prawdopodobnego adresata z przygotowaną przez nich paletą, produktem czy usługą.
Praca ta wymaga czasami znajomości nauk nie związanych stricte z promocją, a przykładowo z socjologią.