Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania lekarskie – o czym warto pamiętać?

Na pracodawcy, ale również na zatrudnionym, ciążą rozmaite obowiązki. Wśród nich wymienić należy ekwiwalenty związane z odzieżą roboczą oraz badania lekarskie. Specyfika pewnych stanowisk jest związana z tym, że zatrudniony nie realizuje swojej pracy w swojej odzieży. Chodzi o to, by uniknąć jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć zatrudnionemu ubranie i obuwie robocze zawsze w tego typu sytuacji (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej). Jest to obowiązek, który wynika z norm bhp i warunków pracy w danym zakładzie. W określonych sytuacjach to zatrudniony może zapewnić sobie określone ubrania – wtedy może ubiegać się o określone ekwiwalenty w związku z tym. Po pierwsze przysługuje pracownikowi rekompensata kosztów związanych z zakupem odzieży i obuwa. Zwrot będzie równy tyle, ile cena kupionych produktów. Pracownikowi przysługuje prawo (waliduda adwokat wrocław prawo karne) do ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Mowa tu o sytuacji, w której to pracowniku ciąży obowiązek prania i czyszczenia odzieży roboczej przeznaczonej do świadczenia danej pracy. Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej będzie wynosił tyle, ile kosztuje mniej więcej usługa w pralni lub czyszczenie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda wysokość składek ZUS? Otóż, jeśli ekwiwalent jest wypłacany w oparciu o norm prawa pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – wysokość składek zus.

na zdrowie

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Warto zaznaczyć, że skierowanie na badania zatrudnionego przez zatrudniającego jest obowiązkowe, jeśli pracownik podał informację, że nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy – wfirma.pl. Osoby zatrudniane do pracy muszą stawić się na badaniach wstępnych. Wysłanie na badania wymagane jest także w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje lekarz. Zatrudniony musi także pojawiać się na badaniach kontrolnych, jeżeli jego schorzenie trwa więcej niż 30 dni. Każdy zatrudniony może wnioskować o badania końcowe, jeśli pracował na stanowisku pracy, które negatywnie wpływało na jego stan zdrowia. Rezultat takiego badania będzie miał znaczenie dla określenia, czy mamy do czynienia z chorobą zawodową.