Amortyzacja jako sposób rozliczania w przeciągu określonego okresu

Amortyzacja to kategoria finansowa, która przez wielu biznesmenów jest lekceważona jako coś nieczytelnego i potrzebnego jedynie księgowym. Należy mieć na uwadze, że amortyzacja jest elementem raportów finansowych, które mogą mieć ważność w trakcie zdobywania finansowania.

Amortyzacja to procedura rozliczania w przeciągu określonego czasu, zużycia, bądź zużycia danego aktywa, czy pasywa.
reklamy

Autor: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Źródło: http://www.flickr.com
Amortyzacja to metoda liczenia w trakcie zużytkowania, bądź spożytkowania składników majątku jednostki aktywów trwałych materialnych i aktywów trwałych niematerialnych. Ma ona demonstrować rozłożony w czasie koszt operacyjny jednostki połączony z użytkowanymi przez jednostkę w działalności operacyjnej elementami majątku firmy. Podstawową własnością wyróżniającą aktywa trwałe jest to, iż okres zużycia, czy wyeksploatowania wynosi więcej niż jeden rok. Aktywa test na utratę wartości trwałe fizyczne, lub niematerialne zdołają być zdobyte przez jednostkę, albo wytworzone we własnym zakresie.
po użyciu niszczarki dokumentów

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma umożliwić rozliczenia w czasie kosztu elementu majątku. Zakupione przez firmę urządzenie wpisuje się w księgach rachunkowych nie jako koszt, ale jako rzeczowe aktywa trwałe, określany jest okres możliwego spożytkowania ekonomicznego tego sprzętu i wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne, które pojawiają się w wydatkach jednostki nie posiadają zakresu gotówkowego.

Amortyzacja to koszt, którego sposób księgowania, jednakowo jak i pozostałych kosztów, pozostał oznaczony w ustawie o rachunkowości. Zazwyczaj stosowaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.