Co trzeba wiedzieć o ISO? Vademecum dla początkujących właścicieli firm – sprawdź więcej

http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zywnosc_pasze_zwierzece/ifs_ifs_logistic_pl/ifs-ifs-logistic.html To naturalne, że raczkujący w biznesie przedsiębiorcy radzą się fachowców (finansistów, kadrowych), od których oczekują pomocy i rady, w jaki sposób rozkręcić własną firmę, dobrze inwestować środki i spełnić wytyczne danej normy oraz zwiększać poziom jakości w przedsiębiorstwie. Warto zapytać o szczegóły profesjonalnego konsultanta, który będzie nie tylko osobą wdrażającą ISO, lecz będzie doradzi, jak dobrać rozwiązania pasujące właśnie do profilu biznesu. Rozgarnięty konsultant dostarczy rozwiązań, jakie zdały egzamin już w innych miejscach.Certyfikaty takie jak ISO czy IFS są certyfikatami, które właściwie używane pozwolą efektywnie powiększać się danej firmie. Certyfikat ISO jest nadaniem przedsiębiorstwu dokumentu, iż określony produkt albo usługa są zgodne z odpowiednimi normami prawnymi . System zarządzania jakością ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem BHP czy też żywności, których wytyczne opisuje MON (a w Polsce Polska Komisja Normalizacyjna). Dzięki temu został wprowadzony uniwersalny znak jakości, jaki jest charakterystyczny i obowiązuje na całym globie.

szkolenie

Źródło: pixabay

ISO określa się na podstawie ośmiu głównych standardów jakości. Upoważnione do wydawania certyfikatu jest Polskie Centrum Akredytacji i dużo jednostek na obszarze naszego kraju. Obecnie obowiązujące normy ISO stanowią jedyną prawomocną normę jakości, inne „znaki jakości”, zwykle są narzędziem marketingowym i można je po prostu zakupić. Przedsiębiorstwa i towary oznaczone certyfikatem ISO, są honorowane na całym globie. Spełnienie najwyższych norm ISO jest współmierne z gwarantowaniem towarów najwyższej jakości, tak samo jest z certyfikatem IFS. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, przedsiębiorstwo może zyskać większe zaufanie międzynarodowych partnerów biznesowych.

Warto pamiętać, że pewne certyfikaty tego typu, przykładowo – IFS, są ważne przez rok, jeśli właściciel firmy chciałby prolongować jego ważność o następny rok, wystarczy że przeprowadzony zostanie audyt (wejdź na stronę). Wdrożony i dopracowany system zarządzania jakością ISO zapewnia zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego oferowania produktów jakie spełniają wymagania klientów oraz wymagań wynikających z ustawy i innych, których firma musi przestrzegać.