analiza wymagań

Zarządzanie organizacją – Sprawdź więcej w artykule poniżej!

Analiza nie powinna być tylko pasmem wywiadów, jakiego owocem będę setki stron notacji z ankiet oraz zrealizowanych rozmów. Analiza wymagań, to ogromna praca, jakiej celem powinno być zrozumienie, a nie wyłącznie opowiedzenie. Jaka jest różnica? Produktem analizy, zatem poznania zjawiska (pracy firmy itp.) będzie model jej logiki działania (logika biznesowa), ów wzornik – poprawny – pozwala przypuścić co nas czeka (testowany jest na prawidłowość losowo wyselekcjonowanymi zdarzeniami w firmie).